ახალი ამბები

დემარკაციის საველე სამუშაოები დასრულდა

დაშბაშისა და სამშვილდის კანიონების ბუნების ძეგლების დემარკაციის საველე სამუშაოები დასრულდა.

სრულად ნახვა

17 ნოემბერი 2015

ცხვრის სასმელი წყლით მომარაგების სისტემა

16 ნოემბერი 2015

ბიზნეს იდეების შერჩევის კონკურსი

16 ნოემბერი 2015

სამუშაო შეხვედრა მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში

15 ნოემბერი 2015

აგრარულ უნივერსიტეტში დაცული ტერიტორიების კუთხე გაიხსნა

01 ნოემბერი 2015

ჩეხი ექსპერტების ვიზიტი

14 ოქტომბერი 2015

საქართველოს დაცული ტერიტორიები - მიღწევები და გამოწვევები

30 სექტემბერი 2015

კლიმატის ცვლილების მიტიგაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და რუსეთში

29 სექტემბერი 2015

ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებს ევროპული დიპლომი გადაეცა

24 სექტემბერი 2015

მემორანდუმი ფილიპინების ბიომრავალფეროვნების მართვის ბიუროსთან

სიახლეების არქივი