ამერიკელი მოხალისეები საქართველოს ეროვნულ პარკებში

ამერიკელი მოხალისეები საქართველოს ეროვნულ პარკებში

დაცული ტერიტორიების სააგენტომდა მშვიდობის კორპუსმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს

2012 წლის 19 დეკემბერს  დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარემბატონმა გიორგი შონვაძემ  და მშვიდობის კორპუსის დირექტორმა რიჩარდრეკორდმა  უთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს. ურთიერთანამშრომლბის მემორანდუმი  მოიცავს მოკლევადაინი მხარდაჭერისპროგრამის ფარგლებში  მშვიდობის კორპუსის  გამოცდილი მოხალისეებისშერჩევას, ზედამხედველობას და მხარდაჭერას. დაცული ტერიტორიებისსააგენტოს სხვადსხვა პროექტებში ჩართვას და მონაწილეობის მიღებას.

     მოხალისეები შერჩეულები იქნებიან შესაბამის სამუშაო აღწერაშიმითითებული კვალიფიკაციით,  უნარ-ჩვევებით და მშვიდობის კორპუსისწარმატებული მოხალისის სტატუსით.

მოხალისეები დაეხმარებიან ეროვნულ პარკებში საქმეების წარმოებასსხვადასხვა მიართულებებში და გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებასეროვნული პარკის თანამშრომლებს.

სამომავლოდ, ურთიერთანამშრომლობა მშვიდობის კორპუსთან დაეხმარებადაცული ტერიტორიების სააგენტოს სხვადსხვა პროექტების განვითარებასა დაწინსვლაში.