აუქციონი - სათაფლიას აღკვეთილის ტურისტული ინფრასტრუქტურა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრის სსიპ "დაცული
ტერიტორიების სააგენტოს" სარგებლობაში გადასაცემად გამოაქვს სათაფლიას აღკვეთილის ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს - https://www.eauction.ge/Home/EntityView/534744