აუქციონი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრის სსიპ "დაცული
ტერიტორიების სააგენტოს" სარგებლობაში გადასაცემად გამოაქვს მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ვიზიტორთა ცენტის სასტუმროს ნომრები - და საპიკნიკეები.

აუქციონში გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს ვიზიტორების მომსახურება სასტუმროს ნომრებით და კვებით. გამარჯვებული ვალდებულია დააზღვიოს სარგებლობაში გადაცემული ქონება და უზრუნველყოს საზოგადოებრივი წესრიგის,
დასუფთავების და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა.

აუქციონი 22 ივნისს დასრულდება.