დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს ტენდერს

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს ტენდერს.

შესყიდვის ობიექტია მტირალას ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე სარეინჯერო კოტეჯის სამშენებლო სამუშაოები.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 69`633.00 ლარი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 24.07.2020 23:20
წინადადებების მიღება იწყება 12.08.2020 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება 17.08.2020 15:30

ტენდერის უნიკალური კოდია NAT200010710
შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის და ტენდერში მონაწილეობისათვის ეწვიეთ ბმულს