დაცული ტერიტორიების წარმატება მსოფლიო კონგრესზე სამხრეთ კორეაში

დაცული ტერიტორიების წარმატება მსოფლიო კონგრესზე სამხრეთ კორეაში

2012 წლის 6-15 სექტემბერს, სამხრეთ კორეაში, კუნძულ ჯეჯუზე, ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი (ჳჲჩნ) კონსერვაციის მსოფლიო კონგრესი გაიმართა რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. კონგრესის ფარგლებში დაცული ტერიტორიების თავჯდომარის მოადგილე ქალბატონი თამარ პატარიძე აღმოსავლეთ ევროპის, ჩრდილოეთ და ცენტრალური აზიის რეგიონის კონსულის თანმადებობაზე აირჩიეს ხმათა დიდი უმრავლესობით. საქართველოს მიერ წარდგენილ კანდიდატს მხარი დაუჭირა 152-მა ქვეყანამ  და 513 არასამთავრობო ორგანიზაციამ , რაც მნიშვნელოვნად აღემატება დანარჩენი კანდიდატებისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობას. კონგრესზე აირჩა ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირ (ჳჲჩნ) პრეზიდენტი მისტერ ხანგ ხინშნეგი, რეგიონალური მრჩევლები და ასევე 6 თავმჯდომარე სხვადასხვა მიმართულებებით.ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი (ჳჲჩნ) დაარსდა 1948 წელს და არის მსოფლიოში ყველაზე ფართომაშტაბიანი  საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია. საერთაშორისო კავშირში გაერთიანებულია 1200 ზე მეტი ორგანიაცია, მათ შორის 200 სამთავრობო და 900 არასამთავრობო ორგანიზაცია.ჳჲჩნ- ის ძირითადი მიმართულებებია: ბბიომრავალფეროვნების დაცვა, კლიმატის ცვლილება, მდგრადი ენერგეტიკა, მწვანე ეკონომიკა და ადამიანების კეთილდღეობა.  რაც საშუალებას მისცემს ჩვენს ქვეყანას აქტიურად ჩაერთოს ამ საკითხებში.