დღეიდან, პრომეთეს მღვიმის სანაოსნო მონაკვეთი ვიზიტორებისთვის ღიაა

დღეიდან, პრომეთეს მღვიმის სანაოსნო მონაკვეთი ვიზიტორებისთვის ღიაა.

დაცულ ტერიტორიაზე მოგზაურობა შესაძლებელია ყველა იმ რეკომენდაციისა და წესის დაცვით, რომელიც საქართველოს მთავრობისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის შემუშავებული: https://bit.ly/3mc9zMc