ქობულეთის და კინტრიშის დაცულ ტერიტორიებს ადმინისტრაცის და ვიზიტორთა ცენტრის ახალი შენობა აქვთ

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემ, ეკატერინე გრიგალავამ ქობულეთის და კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ახალი ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის შენობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან, ზურაბ პატარაძესთან ერთად გახსნა.

შენობა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით აშენდა და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით მოეწყო. იგი ადმინისტრაციას, ვიზიტორთა ცენტრს, საგამოფენო სივრცეს, სასტუმროს 4 ნომერს და კაფეს აერთიანებს.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები 1998 წელს შეიქმნა. ის უნიკალური სფაგნუმიანი ჭაობებით განთქმულ ქობულეთის ნაკრძალსა და აღკვეთილს აერთიანებს.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები საერთაშორისო მნიშვნელობის, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი, რამსარის კონვენციით აღიარებული უნიკალური ჭარბტენიანი ეკოსისტემების, როგორც მაღალი ღირებულებების მქონე ბუნებრივი მემკვიდრეობის გადარჩენის მიზნით შეიქმნა. ქობულეთის დაცული ტერიტორიები მნიშვნელოვანი საარსებო გარემოა გადამფრენი, მობუდარი და მოზამთრე წყლის ფრინველთა სახეობებისათვის. განსაკუთრებით საინტერესოა, სფაგნუმი ანუ თეთრი ხავსი და მწერიჭამია დროზერა.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები მოიცავს ისპანი 1-ისა და ისპანი 2-ის სფაგნუმიან ტორფნარებს, რომლებზეც მოწყობილია ბილიკები და ვიზიტორებს საშუალება აქვთ განახორციელონ საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ტურები. ჭარბტენიან ტერიტორიებზე ტურისტებს ჭაობის თხილამურებით სარგებლობის საშუალება აქვთ.

კინტრიშის დაცული ლანდშაფტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ქობულეთის რაიონში მდებარეობს და მისი საერთო ფართობი 13.893 ჰა-ს შეადგენს. იგი მოქცეულია მდინარე კინტრიშის თვალწარმტაც ხეობაში, სოფ. ცხემვანსა და ხინოს მთებს შორის, ზღ. დ.-დან 300-2500 მ-ის სიმაღლეზე. კინტრიშის დაცული ტერიტორიები ორ სხვადასხვა კატეგორიის დაცულ ტერიტორიას - სახელმწიფო ნაკრძალსა და დაცულ ლანდშაფტს მოიცავს.

რელიქტური ტყეებითა და მცენარეთა ენდემური სახეობებით გამორჩეული ტერიტორია ვიზიტორებს 2, სხვადასხვა სირთულის მარკირებულ და კეთილმოწყობილ მარშრუტს სთავაზობს. აჭარის რეგიონში 4 დაცული ტერიტორია ფუნქციონირებს, მტირალას ეროვნული პარკი, მაჭახელას ეროვნული პარკი, ქობულეთის დაცული ტერიტორიები და კინტრიშის დაცული ლანდშაფტი.

ვიზიტორთა ცენტრის გახსნის ცერემონიას საქართველოს მთავრობის, დონორი ორგანიზაციების, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, პარლამენტის და აჭარის მთავრობის წევრები და სხვა მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ.