საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო კიდევ ერთი მსოფლიო აღიარების მოპოვებაზე მუშაობს

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტო აქტიურად მუშაობს საქართველოს დაცული ტერიტორიების IUCN მწვანე ნუსხაში კანდიდატი საიტის წარდგენის თაობაზე.

საქართველოს დაცული ტერიტორიების IUCN-ის მწვანე ნუსხაში ნომინირებისთვის, IUCN-ის მოთხოვნის შესაბამისად, შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი (Expert Assessment Group for the Green List – EAGL). ექსპერტთა ჯგუფის მიერ მოხდა IUCN-ის მწვანე ნუსხის ზოგადი ინდიკატორების და მათი გადამოწმების საშუალებების გადახედვა, ასევე შესაბამისი ცვლილებების შეტანა. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და EAGL ჯგუფის მთავარი ამოცანაა დადგინდეს საქართველოს რომელი დაცული ტერიტორია აკმაყოფილებს IUCN-ის მიერ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს და რომელი შეიძლება გახდეს „მწვანე ნუსხის“ სტატუსის მფლობელი, „მწვანე ნუსხის“ სტატუსი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აღიარებაა და დასტურია იმისა, რომ ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა და კონსერვაცია მსოფლიოს საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინებით ხორციელდება, დაცული ტერიტორიების მართვა კი ეფექტურად ხდება. (ინფორმაცია IUCN მწვანე ნუსხის შესახებ მოცემულია IUCN-ის ვებ–გვერდზე

IUCN მწვანე ნუსხა წარმოადგენს IUCN-ის ინიციატივას, რომელიც 2014 წლის მსოფლიო პარკების კონგრესზე დამტკიცდა, დაცული ტერიტორიების ეფექტური მართვის აღიარების მიზნით. პროგრამის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს დაცულ ტერიტორიებს მიუახლოვდნენ საერთაშორისო სტანდარტებსა და კრიტერიუმებს, შემდეგი მიმართულებით:

  • კარგი მმართველობა
  • ფორმირება და დაგეგმვა
  • ეფექტური მენეჯმენტი
  • წარმატებული კონსერვაცია

გაეცანით IUCN-ის ზოგად ინდიკატორებს და მათი გადამოწმების საშუალებებს და დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ან შენიშვნა დოკუმენტში

(დოკუმენტში შენიშვნის გაკეთება  შესაძლებელია მხოლოდ ‘შენიშვნა/კომენტარი’–ს სვეტში)

გთხოვთ, თქვენი კომენტარები მოგვაწოდოთ 1 თვის ვადაში, 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე ელ–ფოსტაზე: tuchashvili.ani@gmail.com

დოკუმენტი