სტატია იმერული მუხისა და მუხის ხარაბუზის შესახებ

პოლონურ ჟურნალში „Folia Forestalia Polonica“ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, ბუნებრივი რესურსების მთავარი სპეციალისტის, ხათუნა წიკლაურის თანაავტორობით, იმერული მუხისა და მუხის ხარაბუზის შესახებ სტატია, სახელწოდებით „The problem of relations on the territory of Ajameti Managed Reserve“ გამოქვეყნდა.

სტატია ნახეთ აქ