თბილისის ეროვნული პარკის ტყის მართვის გეგმის დოკუმენტაციის საჯარო განხილვა

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული თბილისის ეროვნული პარკის ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები განხორციელდა სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული შ.პ.ს ,,დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციოს ცენტრი გეოგრაფიკი“-ის მიერ.

კომპანიის მიერ ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოების შემდგომ დაცული ტერიტორიების სააგენტოში 2019 წლის 23 სექტემბერს წარმოდგენილი იქნა დოკუმენტაცია, კერძოდ კი, თბილისის ეროვნული პარკის ტყის მართვის გეგმის პროექტი (ტომი -I ), ჯამური ცხრილები ( ტომი -II), ტაქსაციური აღწერები უბნების მიხედვით (ღულელების უბანი, საგურამოს უბანი, გლდანის უბანი და მარტყოფის უბანი, ტომი- III) და კარტოგრაფიული მასალები.

საჯარო განხილვა გაიმართება 2019 წლის 4 ნოემბერს.

 

დოკუმენტალური მასალა

თბილისის ეროვნული პარკის ტყის მართვის გეგმა    ჩამოტვირთვა
თბილისის ეროვნული პარკის ჯამური ცხრილები ჩამოტვირთვა
გლდანი 1 ტაქსაციური აღწერა ჩამოტვირთვა
გლდანი 2 ტაქსაციური აღწერა ჩამოტვირთვა
მარტყოფი ტაქსაციური აღწერა ჩამოტვირთვა
საგურამო ტაქსაციური აღწერა ჩამოტვირთვა
ღულელები ტაქსაციური აღწერა ჩამოტვირთვა


რუკები

თბილისის ეროვნული პარკის უბნების მიხედვით  - მასშტაბი 25000   ჩამოტვირთვა
სქემატური რუკები A3 ჩამოტვირთვა