ტრენინგი დაცული ტერიტორიების სააგენტოში

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის ახალ თანამშრომლებს კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტრენინგები ჩაუტარდათ.

თანამშრომლებმა ინფორმაცია მიიღეს დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნებაზე, კატეგორიებზე, ზონირებაზე, ეკოტურისტულ სერვისებზე, დაცულ ტერიტორიებზე აკრძალული და დაშვებული საქმიანობების შესახებ.