ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი