იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი