კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი

ამირან ხინიკაძე

ტელეფონი:  +995 577 101 803
ელ-ფოსტა: akhinikadze@apa.gov.ge 

 განათლება/კვალიფიკაცია

1985 წელს დაამთავრა ქალაქ ვორონეჟის სატყეო ტექნიკური ინსტიტუტის სატყეო ფაკულტეტი. სპეციალობა - მეტყევე ინჟინერი.


სამუშაო გამოცდილება

2006 წლიდან დღემდე არის კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი;

2003 - 2006 წლებში იყო კინტრიშის სახელმწიფო ნაკრძალის ხინოს უბნის უფროსი;

2001 - 2003 წლებში  იყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

1994 - 2001 წლებში იყო ქობულეთის სატყეო მერნეობის ქობულეთის უბნის უფროსი;

1981 - 1994 წლებში იყო ქობულეთის აგრო-სატყეო მეურნეობის ქობულეთის უბნის უფროსი;

1978 - 1981 წლებში იყო ქობულეთის სატყეო მეურნეობის ისპანის უბნის ტყის მცველი.