კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი

ამირან ხინიკაძე

ტელეფონი:  +995 577 101 803
ელ-ფოსტა: akhinikadze@apa.gov.ge 

 განათლება/კვალიფიკაცია

  • 1985 წელს დაამთავრა ქალაქ ვორონეჟის სატყეო ტექნიკური ინსტიტუტის სატყეო ფაკულტეტი, მეტყევე ინჟინერი


სამუშაო გამოცდილება

  • 2006 - დღემდე- კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი

  • 2003 - 2006 - კინტრიშის სახელმწიფო ნაკრძალის ხინოს უბნის უფროსი

  • 2001 - 2003 -  მთავარი სპეციალისტი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება

  • 1994 - 2001 - ქობულეთის სატყეო მერნეობის ქობულეთის უბნის უფროსი

  • 1981 - 1994 - ქობულეთის აგრო-სატყეო მეურნეობის ქობულეთის უბნის უფროსი

  • 1978 - 1981 - ქობულეთის სატყეო მეურნეობის ისპანის უბნის ტყის მცველი