დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

ნატო სულთანიშვილი


ელ.ფოსტა: nato.sultanishvili@apa.gov.ge

 

 

 

განათლება/კვალიფიკაცია

  • 2010  წლიდან არის  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

  • 2007-2009 წლებში იყო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის დოქტორანტი;

  • 2001-2007 წლებში იყო  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბიოფიზიკის კათედრის ასპირანტი;

  • 1999-2001 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ბიოლოგიის ფაკულტეტზე, ბიოლოგის მაგისტრატურაზე;

  • 1995-1999 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ში ბიოლოგიისა და მედიცინის ფაკულტეტზე, მოიპოვა ბიოლოგის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

 

სამუშაო გამოცდილება 

  • 2017 წლიდან  - დღემდე  - დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

  • 2014 -2017 წლებში იყო განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში;

  • 2013 -2014 წლებში იყო გარემოსდაცვითი განათლების დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში

  • 2008 - 2013  წლებში იყო  განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი განათლებისა და ინტერპრეტაციის დარგში; სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოში;

  • 2008-2009 წლებში იყო მიწვეული ლექტორი  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ბიოლოგიის ინსტიტუტში.