ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი

გიორგი დოლიძე

ელ-ფოსტა: g.dolidze@apa.gov.ge 

 

 

 

 

განათლება/კვალიფიკაცია

 • 09.2003 - 05.2005 - საქართველოს უნივერსიტეტი, საქართველო, მათემატიკა, გამოყენებითი მატემატიკა და საფინანსო მატემატიკა
 • მაგისტრი
 • 09.1998 - 02.2003 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, მათემატიკა, გამოყენებითი მათემატიკისა და საფინანსო მატემატიკის ბაკალავრი

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 08.2019 -  დღემდე - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი
 • 02.2017 - 08.2019 - თავმჯდომარის მოადგილე, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 • 07.2015 - 02.2017 -  ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების- გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
 • 10.2014 - 11.2014 ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ს. ს. ი. პ. გარემოს ეროვნული სააგენტო
 • 11.2014 - 07.2015 საფინანსო სამსახურის უფროსი, შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
 • 02.2013 - 04.2013 ადმინისტრაციული დეპარტამენტის, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო
 • 02.2013 - 10.2014 - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ს. ს. ი. პ. გარემოს ეროვნული სააგენტო
 • 04.2011 - 02.2013 - სახელმწიფო შესყიდვებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო
 • 08.2009 - 04.2011 -  სახელმწიფო შესყიდვებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ს. ს. ი. პ. გარემოს ეროვნული სააგენტო
 • 09.2008 - 08.2009 - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ს. ს. ი. პ. გარემოს ეროვნული სააგენტო
 • 06.2008 - 09.2008 - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ს.ს.ი.პ. მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი
 • 04.2008 - 06.2008 - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის თანამდებობა, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ს.ს.ი.პ. მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი
 • 08.2007 - 03.2008 - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ს.ს.ი.პ. მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი
 • 02.2007 - 08.2007 - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო საბიუჯეტო განყოფილების მთავარი ფინანსისტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ს.ს.ი.პ. მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი
 • 03.2006 - 07.2006 - პროგრამისტის თანამდებობაზე, საქ. მეცნ. აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი დაფუძნდა სსიპ ნიკო მუსხელიშვილის ინსტიტუტად
 • 02.2006 - 02.2007 - საფინანსო განყოფილებაში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ს.ს.ი.პ. მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი
 • 01.2006 - 03.2006 - პროგრამისტის თანამდებობაზე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
 • 06.2005 - 01.2006 -  მიღებულია დროებით პროგრამისტის თანამდებობაზე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
 • 02.1998 - 07.1999 - უფროსი ტექნიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი