იურიდიული სამსახურის უფროსი

მირზა დევიძე

ელ-ფოსტა: mirza.devidze@apa.gov.ge

 

 განათლება/კვალიფიკაცია

 • 1998 -2003 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, სამართალმცოდნე, იურიდიული მაგისტრთან გათანაბრებული

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2019 - დღემდე - იურიდიული სამსახურის უფროსი , სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 • 2016 - 2019 - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
 • 2013 - 2016 - პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი , საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • 2012- 2013 - ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე , საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
 • 2011 - 2012 - სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 • 2010 - 2011 - ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
 • 2009 - 2010 - იურიდიული დეპარტამენტის სამართალშემოქმედებითი სამმართველოს უფროსი , საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 • 2009 - ადმინისტრაციის საკადრო საკითხთა სამმართველოს უფროსი , საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
 • 2007 - 2009 - იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე , სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
 • 2007 - შესყიდვების სამსახურის უფროსი , სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
 • 2006 - 2007 - იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე , სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
 • 2005 - 2007 - იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე, სსიპ - სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო
 • 2005 - იურიდიული სამმართველოს უფროსი, სსიპ - სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო