სააგენტოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

 საბაზისო კვლევების ანგარიში

                   ჩამოტვირთე PDF)         

 სააგენტოს 2016 წლის 9 თვის ანგარიში                      ჩამოტვირთე (PDF)
 სააგენტოს 2015 წლის ანაგარიში                      ჩამოტვირთე (PDF)
 სააგენტოს 2014 წლის ანაგარიში                     ჩამოტვირთე (PDF)
 სააგენტოს 2013 წლის ანაგარიში                     ჩამოტვირთე (PDF)
 სააგენტოს 2012 წლის ანაგარიში                     ჩამოტვირთე (PDF)
 სააგენტოს 2007 - 2012 წლების წლიური ანგარიში                    ჩამოტვირთე (PDF)