ახალი ამბები

ახალი გრანტი საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარებისთვის

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში პროექტის „დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის გაძლიერება საქართველოში“  საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა,...

სრულად ნახვა

11 დეკემბერი 2018

კონკურსი

29 ნოემბერი 2018

თერჯოლაში ნავენახევის მღვიმე გაიხსნა

22 ნოემბერი 2018

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირი ბუნებასთან

06 ნოემბერი 2018

სამუშაო შეხვედრა ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე ეკოტურისტული პროდუქტების განვითარების შესახებ

01 ნოემბერი 2018

შავი ზღვის დაცვის დღე

29 ოქტომბერი 2018

სამუშაო შეხვედრა - კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები UNESCO მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის უბნად გამოცხადდება.

26 ოქტომბერი 2018

მენეჯმენტის გეგმის განხილვა

25 ოქტომბერი 2018

სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო ტურისტული პროდუქტის განვითარების სამუშაო შეხვედრა

22 ოქტომბერი 2018

ტექნიკური სამუშაოების გამო, ოკაცეს კანიონი დროებით დაიკეტა

სიახლეების არქივი