22 მაისს, ყოველწლიურად, ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღე აღინიშნება

22 მაისს, ყოველწლიურად, ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ეს დღე მიზნად ისახავს მსოფლიო მოსახლეობის ყურადღების გამახვილებას ბიომრავალფეროვნებისა და მისი შენარჩუნების მნიშვნელობის შესახებ.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მთავარ საქმიანობას ბიომრავალფეროვნების დაცვა/აღდგენა და მათი ხელუხლებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება წარმოადგენს. სწორედ დაცული ტერიტორიები წარმოადგენენ ჯანსაღი ეკოსისტემებისა და სხვადასხვა ეკოსისტემური სერვისის - წყლის, საკვების, ენერგიის, რეკრეაციის შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს წყაროს.

დაცული ტერიტორიების სააგენტო უნიკალური ბიომრავალფეროვნების აღდგენის მიმართულებით არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს:

✔ ქურციკების პოპულაციის აღდგენის პროექტი, ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე, 2013 წლიდან მიმდინარეობს და მათი რაოდენობა დღეს 150 ინდივიდს შეადგენს.

✔ აჯამეთის აღკვეთილში, 2016 წლიდან დღემდე, წარმატებით მიმდინარეობს საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობის - იმერული მუხის აღდგენის პროექტი, დაახლოებით 56 ჰა ტერიტორიაზე.

✔ ტყის მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ საბრძოლველად ხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები, როგორც კოლხური ბზის, ასევე წაბლისა და წიწვოვანი ტყეების გადარჩენის მიზნით.

✔ კოლხური ბზის გადასარჩენად 2020 წლიდან მიმდინარეობს ბზის ალურას საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატების გამოყენება კოლხეთის ეროვნულ პარკში, კინტრიშისა და ბაწარა-ბაბანეურის დაცულ ტერიტორიებზე და სხვა.

2021 წელს ბიომრავალფეროვნების დღე ხაზს უსვამს და მოგვიწოდებს, გავაკეთოთ სწორი არჩევანი ჩვენი ეკოსისტემის შენარჩუნებისა და აღდგენისთვის! ჩვენ გვაქვს არჩევანი - ვიყოთ პრობლემის ნაწილი ან გავხდეთ პრობლემის გადაწყვეტის მონაწილე.