აუქციონი 4 დაცულ ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის სარგებლობაში გადაცემის მიზნით

აუქციონი 4 დაცულ ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის სარგებლობაში გადაცემის მიზნით

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ "დაცული ტერიტორიების სააგენტო"-ს სარგებლობაში გადასაცემად აუქციონზე გამოაქვს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის, იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის  ტურისტული ინფრასტრუქტურა და გარდაბნის აღკვეთილის ტერიტორიაზე მდებარე 5 შენობა.

აუქციონის დაწყების თარიღია 2013 წლის 21 აგვისტო 12:00 სთ, ხოლო დასრულების -2013 წლის 27 აგვისტო, 16:00 სთ.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, ეწვიოთ აუქციონის ინტერნეტ ბმულებს შემდეგ მისამართებზე:

 

ლაგოდეხი: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/112057

ბორჯომ-ხარაგაული: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/112215

იმერეთი: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/112132

გარდაბანი: https://www.eauction.ge/Home/EntityView/111646