ეკო-ბანაკი კოლხეთის ეროვნულ პარკში

კოლხეთის ეროვნულ პარკში 6-8 ოქტომბერს, 13-17 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის ეკო-ბანაკი მოეწყობა.

ბანაკის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგარდებში ეკო-ცნობიერების ამაღლებას. მონაწილეები ინფორმაციას მიიღებენკოლხეთის ეროვნული პარკის ბიომრავალფეროვნების და საველე აქტივობების შესახებ.

ბანაკის მონაწილეები შეისწავლიან აქტივობებს, რომლებიც უკავშირდება ბუნებაში თვითდამკვიდრებისა და თვითგადარჩენისთვის საჭირო უნარებს. საჭმლის მომზადებას საველე პირობებში; ლიდერობასა და გადაწყვეტილების მიღებას; ისწავლიან პირველადი დახმარების აღმოჩენას.

მათ ასევე ჩაუტარდებათ თეორიული და პრაქტიკული კურსი ველურ ბუნებაში ფოტოგრაფირების შესახებ.