ელექტრონული აუქციონი!

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს ლაგოდეხის აღკვეთილის ტერიტორიაზე 6000 კვ.მ არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის 

აღნაგობის უფლებით გადაცემის მიზნით (სასტუმროს და კაფეტერიის აშენება/მოწყობის მიზნით) ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების თაობაზე.

აუქციონის პირობების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის გასაგებად და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ლინკს:

https://bit.ly/2XZsld7