საგრანტო ხელშეკრულება ეროვნული პარკებისთვის

საგრანტო ხელშეკრულება ეროვნული პარკებისთვის

 
 გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობამ  “გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის” 
(KfW ) მეშვეობით 18 000 000 ლარი გამოყო ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის  ეროვნული პარკებისთვის განვითარებისა და  ფშავ-ხევსურეთის გეგმარებითი დაცული ტერიტორიების შექმნა-განვითარების მიზნით
  2013 წლის 24 აპრილს 12:00 საათზე გარემოს დაცვის სამინისტროში გარემოს დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძემ, (KfW ) ავკასიის ოფისის დირექტორმა ლარს ოერმანმა, (KfW ) რეგიონალურმა მენეჯერმა დევიდ ბეტოლაზამ საგრანტო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი.
მომზადდა განსაკუთრებული შეთანხმების და ფინანსური ხელშეკრულების პროექტი “ეკორეგიონალური განვითარების პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში “(18 000 000 ლარი BMZ/KfW )
     პროექტის მიზანია, ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ეკოტურიზმის განვითარება, ასევე, ბუნებრივი რესურსების და დაცული ტერიტორიების მართვა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. 
ხელშეკრულება გულისხმობს დაცული ტერიტორიებისთვის 18 000 000 ლარი გამოყოფას.
კერძოდ:  მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ახალი  ინფრასტრუქტურის განვითარება,  მოვლა-პატრონობა, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის განსახორციელება, ადმინისტრაციის საოპერაციო ხარჯების დასაფინანსება და სხვა პრიორიტეტული ღონისძიების განხორციელება.
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობა და“გერმანიის განვითარების და რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი” (KfW ) აქტიურად თანამშრომლობს დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან, საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით.