საქართველოში ბიოსფერული რეზერვატი შეიქმნება

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში „საქართველოში ბიოსფერული რეზერვატის განვითარების პოტენციალის მიმოხილვის" დოკუმენტზე იმსჯელეს. შეხვედრას დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე ლაშა მოისწრაფიშვილიც დაესწრო, შეხვედრის მონაწილეებს მინისტრის მოადგილემ ბესარიონ აბაშიძემ მიმართა

სამინისტროს ინიციატივით, ეროვნული სატყეო პროგრამის ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც საქართველოს რეგიონების პოტენციალს შეისწავლის, რაც იუნესკოს ბიოსფერული რეზერვატის კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს. ახლო მომავალში შემუშავებული დოკუმენტის და საჯარო კონსულტაციების საფუძველზე პოტენციური რეგიონი ბიოსფერული რეზერვატის შექმნისთვის შეირჩევა.