ელექტრონული აუქციონი

ელექტრონული აუქციონი!

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს ბორჯომხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 12 192 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გაცემის მიზნით.

აუქციონში გამარჯვებული ვადლებულია გადაცემულ ტერიტორიაზე მოაწყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ეკოტურიზმისა და რეკრეაციული მიზნებისთვის, რომელიც მოიცავს ტურისტული ბილიკს და ორ ფანჩატურს.

გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად გამარჯვებნულმა უნდა განახორციელოს არანაკლებ 100 000 ლარის ინვესტიცია.

აუქციონის პირობების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის გასაგებად და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ლინკს:https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/621219