საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

 

 
მთავრობის N219 დადგენილება  ჩამოტვირთე
ბრძანება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ ჩამოტვირთე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი  ჩამოტვირთე