სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

 

  საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოს დაფინანსება არ მიუღია