,ეკოსაგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება დაცული ტერიტორიებისთვის

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში 4 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციისთვის ეკოსაგანმანათლებლო პროეგრამები შეიმუშავეს.

პროგრამები შემუშვდა ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგის და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტიორიებისთვის. შეიქმნა ეკოსაგანმანათლებლო პროგრამები, სადაც გამახვილებულია ყურადღება  დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული ძირითადი სახეობებისა და მათი ჰაბიტატების შესახებ, ასევე გაიწერა ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობები  სკოლის მოსწავლეებისათვის, რომელთა განხორციელება შესაძლებელი იქნება დაცულ ტერიტორიებზე საველე გასვლის დროს.

პროექტის შედეგად შემუშავებული ეკოსაგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება ხელს სეუწყობს სკოლის მოსწავლეების გარემოსდაცვითი ცნიობიერების ამაღლებას და ბუნებაში ქცევის წესების გამომუშავებას.