ელექტრონული აუქციონი

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს ლაგოდეხის რაიონში, ლაგოდეხის აღკვეთილში მდებარე 21 175 კვ.მ და 1432 კვ.მ. მიწის ნაკვეთებზე სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გაცემის მიზნით.

აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია განახორციელოს არანაკლებ 8 000 000  ლარის ინვესტიცია, ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 3  წლის განმავლობაში და მოაწყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ეკოტურიზმისა და რეკრეაციული მიზნებისთვის, რომელიც მოიცავს:

✅ ხის კენწეროების ბილიკს
✅ საინფორმაციო ცენტრს და საპარკინგე სივრცეს

აუქციონის პირობების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის გასაგებად და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ლინკს: https://bit.ly/2Qan4NL