ელექტრონული აუქციონი

 სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს “მარტვილის კანიონში” ტურისტული მომსახურების გაწევისა და ამ მომსახურებასთან დაკავშირებული ქონების მართვის უფლებით გადაცემის მიზნით.

აუქციონში გამარჯვებული ვადლებულია გადაცემულ ტერიტორიაზე შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან ერთი წლის განმავლობაში, ტურისტული მომსახურების გაწევის მიზნით, უზრუნველყოს ზიპლაინის ატრაქციონის მოწყობა შესაბამისი კვლევებისა და საპროექტო გაანგარიშების საფუძველზე და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით მისი/მათი ოპერირება.

აუქციონის პირობების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის გასაგებად და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ლინკს: http://bit.ly/2tA0aq9a