დაცული ტერიტორიების სააგენტომ ევროპის საბჭოს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის რიგით 25-ე სამუშაო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, იური ნოზაძემ და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ, თამარ ხახიშვილმა ევროპის საბჭოს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის რიგით 25-ე სამუშაო შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრას, რომელიც ესპანეთის ქალაქ პალმაში გაიმართა, ევროპის 100-მდე დელეგატი ესწრებოდა...
 
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ, თამარ ხახიშვილმა მარტვილის კანიონის მართვის წარმატებული მოდელის შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა. აღსანიშნავია, რომ ევროპის საბჭოს ლანდშაფტების კონვენციის ფარგლებში, 2019 წელს, მარტვილის კანიონს „ევროპის საბჭოს ლანდშაფტის ჯილდო“ მიენიჭა მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობის, მათ შორის, საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერებისა და ინსპირაციის გაზრდაში შეტანილი წვლილისთვის.
 
დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მისი კომპეტენციის ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის საბჭოსთან, რის ფარგლებშიც, ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებს, ეფექტიანი მმართველობისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მაღალ დონეზე დაცვის უზრუნველყოფისთვის, 2020 წელს, ევროპის საბჭოს „ევროპის დიპლომი“ 10 წლის ვადით გადაეცა.
 
ევროპის საბჭოს ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის სამუშაო შეხვედრები, რომლის უმთავრესი მიზანია მაღალი ბიოლოგიური ღირებულების მქონე არეალების, მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ტერიტორიების და დაცული ტერიტორიების დაცვა, მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება, 2002 წლიდან იმართება და მასში მისი წევრი სახელმწიფოები იღებენ მონაწილეობას.