დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რიგით მესამე საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრა

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რიგით მესამე საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრა

2014 წლის 21 იანვარს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოში რიგით მესამე საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრა გაიმართა. სხდომას საბჭოს წევრი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცი-
ბის, ასევე აკადემიური დაწესებულებების წარმო-
მადგენლები დაესწრნენ შემდეგი შემადგენლობით:

  1. რატი ჯაფარიძე - დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე;
  2. პაატა შანშიაშვილი - აშშ-ს შინაგანი დეპარტამენტის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების პროგრამის კოორდინატორი (USDoI-TAP);
  3. თეა ბარბაქაძე - კავკასიის ბუნების ფონდის ეროვნული კოორდინატორი, პროექტის მენეჯერი (CNF);
  4. რეზო გეთიაშვილი - კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის (CENN) პროექტის კოორდინატორი;
  5. ნიკა ერქომაიშვილი - ტუროპერატორი კომპანია „ექსფლორ ჯორჯიას“ დირექტორი;
  6. ეკატერინე კაკაბაძე - გერმანიის სატყეო სააგენტო (GFA), ღია პროგრამის ეროვნული კოორდინატორი.

სხდომაზე მიმდინარე მოვლენები ასახულია ოქმში, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ აქ: 

21.01.2014 საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის ოქმი