ელექტრონული აუქციონი

 

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს ადიგენის რაიონში, ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარე 6400 კვ.მ და 530 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გაცემის მიზნით.

აუქციონში გამარჯვებული ვადლებულია გადაცემულ ტერიტორიაზე შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუმეტეს 3 წლის განმავლობაში, მოაწყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ეკოტურიზმისა და რეკრეაციული მიზნებისთვის, რომელიც მოიცავს:

 ხის კოტეჯებს (არანაკლებ ათი ერთეული),
 ვიზიტორთა ცენტრს
 კაფეტერიას
 დასასვენებელ ფანჩატურებს (არანაკლებ შვიდი ერთეული)

აუქციონის პირობების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის გასაგებად და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ლინკს: https://bit.ly/2QzUJ2F