ელექტრონული აუქციონი!

 ელექტრონული აუქციონი!

 სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, ზედაზნის ტყის მიმდებარედ არსებული ტერიტორიის ნაწილზე 75 000 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით გაცემის მიზნით.

აუქციონში გამარჯვებული ვადლებულია განახორციელოს არანაკლებ 17 000 000 (ჩვიდმეტი მილიონი) ლარის ინვესტიცია და მოაწყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ეკოტურიზმისა და რეკრეაციული მიზნებისთვის:
 

 ვიზიტორთა ცენტრი
 ღამის გასათევ კოტეჯები (არანაკლებ 120 ერთეული)
 საკონფერენციო სივრცე (არანაკლებ 2 ერთეული)
 კვების ობიექტები
 გამაჯანსაღებელ კომპლექსი
 ბავშვთა და მოზრდილთა გასართობ-დასასვენებელ ზონა 
 დამხმარე ნაგებობები (მაგ: სამზარეულო, დამხმარე ტექნიკური ნაგებობა, სამედიცინო პუნქტი, დაცვისა და თანამშრომლების განთავსებისათვის განკუთვნილი ნაგებობა)

აუქციონის პირობების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის გასაგებად და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ლინკს:

 http://bit.ly/2Ido2FI