კლიმატის ცვლილების მიტიგაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და რუსეთში

21-23 სექტემბერს მოლდოვის დედაქალაქ კიშინოვში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „კლიმატის ცვლილების მიტიგაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსა და რუსეთში“ ფარგლებში, რეგიონალური კონფერენცია გაიმართა  თემაზე: ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაცია -კლიმატის ცვლილების მიმართ. კონფერენციას დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ბერიძე დაესწრო.

კონფერენციაში პროექტის მონაწილე აღმოსავლეთ ევროპის 7 ქვეყნის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. დამსწრეებს შესაძლებლობა მიეცათ განეხილათ საპილოტე პროექტები და ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაციის დაგეგმვის პოლიტიკა. გაეცვალათ მიდგომები და იდეები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პოლიტიკის განვითარებას.

შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს ეკოსისტემაზე დაფუძნებული ადაპტაციის მიდგომები და მასთან დაკავშირებული რეალური სარგებელი. მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს  როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე არსებული გამოცდილება. შეხვედრაზე განისაზღვრა პოლიტიკურ დონეზე არსებული ძირითადი პრობლემები და მათი გადაწყვეტის შესაძლო  გზები.

კონფერენციის შემდგომ  ორჰეის  ეროვნულ პარკში საველე ვიზიტი მოეწყო, სადაც მონაწილეებმა საპილოტე პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანობას გაეცნენ და საძოვრების მდგრად მართვასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს.