სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო ტურისტული პროდუქტის განვითარების სამუშაო შეხვედრა

ბორჯომში, სასტუმრო „ბორჯომი-ლიკანში“, ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებულმა სამდივნომ(TJS), სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო ტურისტული პროდუქტის განვითარების მეორე შეხვედრას უმასპინძლა.

ღონისძიებას საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და ტუროპერატორები ესწრებოდნენ.

ღონისძიება მიზნად ისახავდა ტრანსსასაზღვრო ტურისტული პროდუქტის შემუშავებას, მასში სამივე ქვეყნის დაცული ტერიტორიების ინტერგირების გზით. ტრანსსასაზღვრო ტურისტული პროდუქტი, რეგიონის ეკონომიკის გაძლიერებასთან ერთად, უცხოელ ვიზიტორებს საშუალებას მისცემს, კარგად გაიცნონ სამხრეთ კავკასიის უნიკალური ბუნება და ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა. შეხვედრაზე, ასევე განიხილული იქნა ტრანსსასაზღვრო ტურიზმის განვითარების შემდგომი ნაბიჯები.

სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა, გარემოს დაცვის კუთხით, მიმდინარეობს ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის(WWF) პროექტის ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნოს(TJS-III) ფარგლებში, გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების სამინისტროს(BMZ) დაფინანსებით, რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის(KFW) საშუალებით. პროექტის ფარგლებში, სამი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო, ერთად მუშაობს სამხრეთ კავკასიის ეკორეგიონის ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად. თანამშრომლობა ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა ტრანსსასაზღვრო მონიტორინგი, სახეობების რეინტროდუქცია და ტრანსასაზღვრო ეკოტურიზმი.