ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებს ევროპული დიპლომი გადაეცა