საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

 

 საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოს დაფინანსება არ მიუღია