კოლხური ტყე


/ 300 მ, 20 წთ, საფეხმავლო/საგანმანათლებლო, მარტივი /

კოლხური ტყის ბილიკი განკუთვნილია სასკოლო ჯგუფებისათვის. ბილიკზე ვიზიტორებს საშუალება აქვთ გაეცნონ კოლხური ტყის ელემენტებს და მერქნიან მცენარეებს, რომელთა თითქმის ნახევარი რელიქტურია. ესენია: წაბლი, იმერეთის ხეშავი, კოლხური ჯონჯოლი, ბზა და სხვა. ასევე, საქართველოს „წითელ ნუსხა“-ში შეტანილი იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი მცენარეების სახეობებს.

ფოტოგალერეა