მეორე ბილიკი

საფეხმავლო, მარტივი მარშრუტი იწყება დაცული ტერიტორიების შესასვლელიდან და მიემართება კოლხური ტყის ბილიკის მიმართულებით. ბილიკზე ვიზიტორებს საშუალება აქვთ გაეცნონ კოლხური ტყის ელემენტებს  და საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფ მერქნიან მცენარეებს, რომელთა თითქმის ნახევარი რელიქტურია.