ვალერიან მჭედლიძე

ვალერიან მჭედლიძე

ელ.ფოსტაpr.apa.gov@gmail.com

 

 

 

 

განათლება/კვალიფიკაცია

  • 2015 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრატურა, სპეციალობით - ჰიდრომელიორატორი
  • 2002 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი, სპეციალობით - საგარეო ვაჭრობა

 

სამუშაო გამოცდილება

  • 2018 წლიდან დღემდე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე
  • 2015-2018 წლებში იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის უფროსი
  • 2011 – 2015 წლებში იყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი
  • 2011 წელს იყო საქართველოს  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიორაციის პოლიტიკის სამსახურის უფროსი
  • 2009 - 2011 წლებში იყო საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგიონალური განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
  • 2008 - 2009 წლებში იყო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მთავარი სპეციალისტი რეგიონალური მართვის საკითხებში
  • 2005 - 2008 წლებში იყო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი