აჯამეთის აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი

გოჩა ღიბრაძე 

ტელეფონი:   +995 577 101 802
ელ-ფოსტა:   gghibradze@apa.gov.ge
განათლება
/კვალიფიკაცია

1991 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, მცენარეთა დაცვა, სუბტროპიკული კულტურების მოვლისა და გადამუშავების ტექნოლოგია. სპეციალობა – ინჟინერ–ტექნოლოგი.


სამუშაო
გამოცდილება

2006 წლიდან დღემდე არის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს აჯამეთის აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი;

2000 - 2006  წლებში იყო საქართველოს დაცული ტერიტორიების, ნაკრძალებისა და სამონადირეო მეურნეობის – აჯამეთის სახელმწიფო ნაკრძალის დირექტორი;

1995 – 2000 წლებში იყო "საქსოფელ" დამზადების ბაღდათის რაიონული გაერთიანების დირექტორი;

1984 – 1992 წლებში იყო ბაღდათის რაიონის სოფელ დიმის სვერდლოვის სახელობის კოლმეურნეობის დაცვის სამსახურის უფროსი.