აჯამეთის აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი

გოჩა ღიბრაძე 

ტელეფონი:   +995 577 101 802
ელ-ფოსტა:   gghibradze@apa.gov.ge
განათლება
/კვალიფიკაცია

  • 1991 - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, მცენარეთა დაცვა, სუბტროპიკული კულტურების მოვლისა და გადამუშავების ტექნოლოგია. სპეციალობა – ინჟინერ–ტექნოლოგი.


სამუშაო
გამოცდილება

  • 2006 - დღემდე - აჯამეთის აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

  • 2000 - 2006 - აჯამეთის სახელმწიფო ნაკრძალის დირექტორი, საქართველოს დაცული ტერიტორიების

  • 1995 – 2000 - ბაღდათის რაიონული გაერთიანების დირექტორი

  • 1984 – 1992 - ბაღდათის რაიონის სოფელ დიმის სვერდლოვის სახელობის კოლმეურნეობის დაცვის სამსახურის უფროსი