ბესიკ კუსიდი

ბესიკ კუსიდი


ელ-ფოსტა: besik.kusidi@apa.gov.ge 

 

 

 

განათლება/კვალიფიკაცია

 • 2014 - 2016 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ბიზნესის სკოლა, ბიზნესის ადმინისტრირება მაგისტრი 
 • 2003 - 2007 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, საქართველო, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრი 

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2019 - ქონების მართვისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი, შპს საქართველოს მელიორაცია
 • 2019 - ქონებისა აღრიცხვისა და მართვის სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი, შპს საქართველოს მელიორაცია
 • 2018-2019 - საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 
 • 2018 - საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახურის უფროსი მოადგილე, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
 • 2017-2018 - საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 • 2012-2017 - საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 • 2011-2012 - საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 • 2007-2011 - საფინანსო-საბუღალტრო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 • 2007 - კონსულტანტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 • 2006-2007 - ეკონომისტ-კონსულტანტი