თამარ ხახიშვილი

 თამარ ხახიშვილი


ელ-ფოსტა
: tamar.khakhishvili@apa.gov.ge


განათლება/კვალიფიკაცია

 • 2021 წელს მიენიჭა ბიზნესი ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

 • 2015 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტი, საქართველო, ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი მაგისტრი

 • 2013 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტი, საქართველო ეკონომისტი, ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი ბაკალავრი
 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2021 წლიდან დღემდე - -სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს
  თავმჯდომარის მოადგილე

 • 2017 წლიდან დღემდე არის მოწვეული ლექტორი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში

 • 2017-2021 წლებში - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების სამსახურის უფროსი

 • 2016-2017 წლებში იყო ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის
  ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის
  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

 • 2014-2016 წლებში იყო ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის
  მეწარმეობის ხელშეწყობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
  თანამშრომლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, თბილისის მერია

 • 2013-2014 წლებში იყო ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის თბილისის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, თბილისის მერია

 • 2012 წელს იყო ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, თბილისის მერია