საკონსულტაციო საბჭო

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საკონსულტაციო საბჭო ეს არის სააგენტოს საქმიანობის გამჭირვალობის, საჯაროობის უზრუნველყოფისა და დემოკრატიული პრინციპებით მართვის მიზნით შექმნილი სათათბირო ორგანო, რომელიც მოქმედებს საზოგადოებრივ საწყისებზე.

ძირითადი მიზანი -- საბჭოს საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს სხვადასხვა სახელმწიფო, არასამთავრობო თუ კერძო უწყებებს შორის თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საქართველოს დაცული ტერიტორიების  და ბუნებრივი ფასეულობების სრულყოფილი მართვის მიზნით, ასევე პრობლემურ საკითხებზე ერთობლივი ღონისძიებების გატარება, საზოგადოების ჩართულობა, მათი მონაწილეობის მექანიზმების გაუმჯობესება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

საბჭოს მართვის სტრუქტურა -- საკონსულტაციო საბჭოს ჰყავს თავმჯდომარე, რომელიც უძღვება საბჭოს მუშაობასა და სხდომებს. საკონსულტაციო საბჭოს წევრები არიან წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, აკადემიური დაწესებულებები, ადგილობრივი მოსახლეობა და გამოცდილი ექსპერტები, რომლებიც ფლობენ სრულ ინფორმაციას სექტორში მიმდინარე მოვლენებზე. საკონსულტაციო საბჭო თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმებითა და დებულებებით.

სხდომების ჩატარება -- საბჭოს სხდომები იმართება, სულ მცირე, ორ თვეში ერთხელ, სადაც განიხილება სხვადასხვა საჭირბოროტო და აქტუალური საკითხები, სააგენტოს მუშაობა, განვითარების გზები, ახალი იდეები და ინიციატივები.     

საბჭოს შემადგენლობა --  მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა მტკიცდება სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით. დღესდღეობით საბჭოში 18 წევრია:

საკონსულტაციო საბჭოს სხდომის ოქმები:

Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand Slot777 AyamJP Login Resmi AYAMJP Robopragma Robopragma Robopragma CUPANGJP CUPANGJP https://kecmeliau.sanggau.go.id/dana/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/kamboja/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/luar/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/maxwin/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/rusia/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/slot777/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/thailand/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-amerika/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-eropa/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-filipina/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-hongkong/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-internasional/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-jepang/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-kamboja/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-korea/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-luar/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-malaysia/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-myanmar/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-rusia/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-singapore/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-taiwan/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-thailand/ https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/sl-vietnam/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://tumurunmuseum.org/kamboja/ https://tumurunmuseum.org/luar/ https://tumurunmuseum.org/rusia/ https://tumurunmuseum.org/thailand/ https://portal.stikestelogorejo.ac.id https://pelaporan.pn-banyuwangi.go.id/