ალგეთის ეროვნული პარკის ბიომრავალფეროვნება

   

პარკის ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაფარულია წიწვოვანი და ფოთლოვანი ტყით. ალგეთის ეროვნულ პარკს ბოტანიკოსები “ფლორისტულ კვანძს” უწოდებენ - აქ მცენარეთა 1,664 სახეობა წარმოდგენილი. პარკი მდიდარია მსხვილი ძუძუმწოვრებით და წარმოადგენს რამდენიმე სახეობის სამიგრაციო არეალს.

ფლორა

ალგეთის ეროვნული პარკის 6044 ჰა ტყითაა დაფარული. ალგეთის ნაკრძალის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი (23 %) დაფარულია წიწვოვანი ტყით, რომელიც ძლიერი ედიფიკატორი სახეობებითაა წარმოდგენილი: აღმოსავლური ნაძვით, კავკასიური სოჭით და კავკასიური ფიჭვით. ნაძვი და სოჭი რელიქტური სახეობებია და მათი დაცვა და მოვლა მეტად მნიშვნელოვანია კავკასიური ფლორის შესანარჩუნებლად. ისინი პარკის ტერიტორიაზე ზღვის დონიდან 1100-1850 მ-ის ფარგლებში იზრდებიან.

ალგეთის ეროვნულ პარკში მცენარეთა 1664 სახეობაა წარმოდგენილი: 80 ხე, 74 ბუჩქი, 800-ზე მეტი ბალახოვანი მცენარე, 156 სახეობის სამკურნალო მცენარე, 43 შხამიანი, 24 ბოსტნეული, 69 დეკორატიული, საქართველოსა და კავკასიიის 3 ენდემი. პარკი ხასიათდება ნაძვნარის, ფიჭვნარის, წიფლნარისა და მუხნარის ფიტოცენოზის მრავალფეროვნებით. კავკასიური სოჭი და უთხოვარი ერთეული ეგზემპლარების სახითაა წარმოდგენილი. კლდე-კარის მიდამოებში არის კავკასიური დეკას მცირეფართობიანი რაყები, ალგეთის ხეობა მისი გავრცელების აღმოსავლეთ საზღვარია.

ფლორისტული შემადგენლობა პარკში განსაკუთრებულად მრავალფეროვანია. გვხვდებიან: კოლხური, ჰირკანული, იბერიული, ირანული, საკუთრივ კავკასიური და წინააზიური ფლორის წარმომადგენლები. მესამეული პერიოდიდან შემორჩენილია: კავკასიის სოჭი, აღმოსავლეთის წიფელი, უცვეთელა კავკასიური ძახველი, გარეული ბალი, კოლხეთისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის მეზოფილური ფლორის სხვა მცენარეები. ჰირკანის ფლორიდან გვხვდება - ჰირკანის ნეკერჩხალი, ხოლო წინააზიურიდან - ხეშავი პალასის, გლერძი და სხვა.

ალგეთის ეროვნულ პარკში არსებულ ტყის ეკოსისტემებს აქვთ მაღალი ნიადაგდაცვითი და წყალმარეგულირებელი მნიშვნელობა.

გავრცელებულია სოკოს 514 (183 მიკრომიცეტი, 331 მაკრომიცეტი), ლიქენის 184, წყალმცენარის 304 და ხავსის 150 სახეობები.

მაკრომეტების 7 (Arrhenia retiruga, Dacrymyces palmatus, Echinoderma aspera, Peziza petersii, Pulcherricum caeruleum , Russula pectinatoides, Thelephora penicillata), ლიქენების 3 (Flavopunctelia flaventior, Hypotrachyna revolute , H. sinuosa.) და წყალმცენარეების 5 (Cocconeis fluviatilis, Cymbella helvetica, Gomphonema intricatum, Gyrosigma spencerii, Hantzshia amphioxys) სახეობები ახალია საქართველოს ბუნებისთვის.

საქართველო „წითელი ნუსხი“-ს სახეობები

ნაკრძალში გავრცელებულია იშვიათი და გადაშენების წიანშე მყოფი ხე-მცენარეები: ქართული თხილი, მაღალმთის მუხა, ქაცვი, კავკასიური გლერძი, უთხოვარი, თელა.

ენდემური სახეობები

პარკში მხოლოდ 3 სახეობის ენდემი იზრდება.

ფაუნა

ეროვნულ პარკში მსხვილი მტაცებელი ძუძუმწოვრებიდან გვხვდება: მურა დათვი და მგელი, იშვიათად – ფოცხვერიც, ტყის კვერნა, ციყვი, ძილგუდა, კურდღელი, მელა, გარეული ღორი. შველი ამ ტყეების მუდმივი ბინადარია. ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე რამდენიმე სახის ამფიბია და ხვლიკი ცხოვრობს. გველებიდან ალგეთის მკვიდრები არიან: სპილენძა, ჩვეულებრივი ანკარა, წყლის ანკარა, ველის გველგესლა და ცხვირქოსანი გველგესლა.

ალგეთის ხეობაში 60-ზე მეტი სახეობის ფრინველია წარმოდგენილი, რომელთა შორისაა: ქორი, მიმინო, კაკაჩა, მდელოს ძელქორი, ჭოტი, ყაპყაპი, ოფოფი, შავი კოდალა, მერცხალი, შაშვი, ჩხიკვი, წიწკანა, ჭინჭრაქა, ჩიტბატონა და სხვა. ხეობაში ფიქსირდება ძალზე იშვიათი ბექობის არწივიც.

ეროვნულ პარკში გავრცელებულია: 4 ტიპის, 8 კლასის, 22 რიგის, 134 ოჯახის, 567 გვარისა და 1013 სახეობის უხერხემლო ცხოველი, მათგან ჭაიყელების 14 და მწერების 131 სახეობა.

აქ მავნებელი მწერების 52 სახეობაა გავრცელებული.

საქართველოს „წითელი ნუსხი“-ს სახეობები

ალგეთის ეროვნულ პარკში წარმოდგენილია საქართველოს „წითელი ნუსხის“ ცხოველებისა და ფრინველების შემდეგი წარმომდაგენლები: მურა დათვი (Ursus arctos), კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalis ), კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi), ბექობის არწივი (Aquila heliaca) და სხვ.

რელიქტური და ენდემური სახეობები

პარკში წვრილი ძუძუმწოვრების 27 ენდემური სახეობა ბინადრობს: ჯუჯა ღამორი (Pipistrellus pipistrellus), ჩვეულებრივი ძილგუდა (Myoxus glis), ნერინგის ბრუცა (Nannospalax nehringi), თოვლის მემინდვრია (Chionomys nivalis), ჩვეულებრივი მემინდვრია (Microtus arvalis), მცირეაზიური თაგვი (Sylvaemus mystacinus) და სხვა. უხერხემლო ცხოველებიდან გამოვლენილია 3 კავკასიის ენდემი: ოჯახის (Tipulidae) 2 სახეობა და ოჯახის (Bibioniodae) 1 სახეობა.

https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/sdemo/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/sluar/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/smax/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/stto/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/s777/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/sthai/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/smpo/ https://yayasanalkahfi.or.id/wp-content/plugins/shtm/ AYAMJP https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/sdana/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/sluar/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/smax/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/stto/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/s777/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/sthai/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/ssvr/ https://pmsb.stikessuryaglobal.ac.id/smpo/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/hitam/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/luar/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/maxwin/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/zeus/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/sl777/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/sto2/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/thailand/ https://www.pmb.poltekpar-nhi.ac.id/mpo/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://ayamkuy.com https://istanakaktus.com https://ayamkuy.com https://cupangjp3.com https://madrasahku.minorrahman.sch.id/vendor/sl777/ https://madrasahku.minorrahman.sch.id/vendor/sto2/ https://madrasahku.minorrahman.sch.id/vendor/thailand/ https://tumurunmuseum.org/tiket/dana/ https://tumurunmuseum.org/tiket/hitam/ https://tumurunmuseum.org/tiket/luar/ https://tumurunmuseum.org/tiket/maxwin/ https://tumurunmuseum.org/tiket/qris/ https://tumurunmuseum.org/tiket/robopragma/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sl777/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sto2/ https://tumurunmuseum.org/tiket/thailand/ https://uml.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/dana/ https://stikessuryaglobal.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/luar/ https://stikessuryaglobal.ac.id/maxwin/ https://stikessuryaglobal.ac.id/qris/ https://stikessuryaglobal.ac.id/robopragma/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sl777/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sto2/ https://stikessuryaglobal.ac.id/thailand/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/dana/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/hitam/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/luar/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/maxwin/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/qris/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/robo/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sl777/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sto2/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/thailand/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/dana/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/hitam/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/luar/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/maxwin/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/qris/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/robopragma/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sl777/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sto2/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/thailand/ https://elearning.minorrahman.sch.id/dana/ https://elearning.minorrahman.sch.id/hitam/ https://elearning.minorrahman.sch.id/luar/ https://elearning.minorrahman.sch.id/maxwin/ https://elearning.minorrahman.sch.id/qris/ https://elearning.minorrahman.sch.id/robo/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sl777/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sto2/ https://elearning.minorrahman.sch.id/thailand/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sdana/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sluar/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/smax/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/stto/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/s777/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sthai/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sqris/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/robo/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/shitam/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/amerika/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/china/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/eropa/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/jepang/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/kamboja/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/rusia/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/taiwan/