მტირალას ეროვნული პარკის ტურისტული ბილიკები

მტირალას ეროვნული პარკის ტურისტული ბილიკები

მტირალას ეროვნულ პარკში სულ 2 ტურისტული ბილიკია. აღნიშნული ბილიკები მოეწყო ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) დახმარებით.