სიახლეები

18 მარტი 2019

ელექტრონული აუქციონი!

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს ლაგოდეხის აღკვეთილის ტერიტორიაზე 6000 კვ.მ არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის 

აღნაგობის უფლებით გადაცემის მიზნით (სასტუმროს და კაფეტერიის აშენება/მოწყობის მიზნით) ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების თაობაზე.

18 მარტი 2019

ელექტრონული აუქციონები

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს პირობებიან ელექტრონულ აუქციონს მარტვილის კანიონში და სოფელ კინჩხაში არსებული ოკაცეს ჩანჩქერის ბუნების ძეგლის ტერიტორიაზე ტურისტული მომსახურების გაწევის მიზნით ზიპლაინის ატრაქციონების მოწყობისა და მათი უსაფრთხოების ნორმების / სტანდარტების დაცვით ოპერირების თაობაზე.

აუქციონის პირობების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის გასაგებად და აუქციონებში მონაწილეობის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ლინკებს:

15 მარტი 2019

ოკაცეს კანიონი ვიზიტორებისთვის 19 მარტს გაიხსნება

ოკაცეს კანიონზე სარაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. ვიზიტორები კანიონის დათვალიერებას 19 მარტიდან შეძლებენ. კანიონზე შეიცვალა კიდული ბილიკის საფარი, შემოწმდა უსაფრთხოების ნორმები. დაცული ტერიტორიების სააგენტო ბედნიერ მოგზაურობას გისურვებთ

14 მარტი 2019

ტენდერი თოკების პარკის ატრაქციის მშენებლობაზე

ასოციაცია "სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის" განვითარებაზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც 2010 წელს დაფუძნდა. ასოციაციის მიზანია, სოციალური და ეკონომიკური განვითარების გზით, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი თვით-მედეგობის გაძლიერება. ასევე, ადგილობრივი მთავრობისთვის ტექნიკური მხარდაჭერის აღმოჩენა მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და სისტემების განვითარებასა და დაგეგმვაში. RDFG მუშაობს ისეთ თემებზე, როგორიცაა: ადამიანის უფლებები, გარემოს დაცვა, გენდერული თანასწორობა, ახალგაზრდების ჩართულობა, ინოვაციები და ადვოკატირება. ორგანიზაცია მუშაობს სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფთან სერვისებისა და შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნის მიზნით, ასევე, არაპრივილეგირებული ჯგუფების ჩართულობისა და მათი საჭიროებების გამოვლენის უზრუნველსაყოფად.

ასოციაცია "სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის", სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ENPARD-ის მეორე ფაზის ფარგლებში ახორციელებს პროექტს - "სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში" - ასე ეწოდება ოთხწლიან პროექტს, რომელიც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვით, თეთრიწყაროს რეგიონში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად.

ENPARD-ის პროექტის მიზანს წარმოადგენს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ასოციაციის მიერ განვითარების პროექტების დაფინანსების გზით. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად ასოციაცია დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და გფა კონსალტინგ გრუპთან თანამშრომლობით აცხადებს ერთობლივ ტენდერს მანგლისში "თოკების პარკის" ატრაქციის მშენებლობაზე.

ტენდერის ტექნიკური დავალება და პირობები იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში. 

ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებს. მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია დალუქულ კონვერტში:

** კომპანიის სრული დასახელება;
** საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი;
** მისამართი;
** ტელეფონი;
** საბანკო რეკვიზიტები;
** თანდართული ტექნიკური დავალების მიხედვით, მასალების, შესასრულებელი სამუშაოების და აღჭურვილობის დასახელება, სპეციფიკაცია, ერთეულის ფასი ლარში დღგ-ს გარეშე და დღგ-ს ჩათვლით, ასევე საერთო ჯამი ლარში დღგ-ს გარეშე და დღგ-ს ჩათვლით;
** ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
** ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
** ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, მასზედ რომ არ ხორციელდება კომპანიის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
** ბოლო სამი წლის განმავლობაში განხორციელებული ანალოგიური პროექტების ჩამონათვალი და საკონტაქტო ინფორმაცია (სასურველია რეკომენდატორების მითითება).

ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა, სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ 2019 წლის 27 მარტს 18:00 საათამდე. დაგვიანებული წინადადებები არ მიიღება, ხოლო არასრული წინადადებები არ განიხილება.

სატენდერო წინადადებების გახსნა მოხდება 2019 წლის 28 მარტს, 15:00 საათზე. ტენდერში მონაწილე კომპანიების წარმომადგენლებმა, რომელთაც სურთ დაესწრონ სატენდერო წინადადებების გახსნის პროცედურას, გთხოვთ შეგვატყობინოთ წერილობით შემდეგ მისამართზე: 
smalashkhia@rdfg.ge

სატენდერო წინადადებების წარდგენა უნდა განხორციელდეს დალუქულ კონვერტში, სამუშაო საათების განმავლობაში, შემდეგ მისამართზე: გ. ისაკაძის (ყოფილი ვაზისუბნის) ქ.#4, თბილისი, 0160, საქართველო. გთხოვთ კონვერტზე მიუთითოთ კომპანიის დასახელება და "ტენდერი თოკების პარკის ატრაქციის მშენებლობაზე".

Association Rural Development for Future Georgia (RDFG)
http://www.rdfg.ge
http://www.facebook.com/WWW.RDFG.GE

13 მარტი 2019

საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა.  შეხვედრის ფარგლებში, მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები და დაცულ ტერიტორიებზე ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და ეკო-ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობები.

საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს ინტერესის სფეროს წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნების დაცვა, აგრეთვე  რეგიონალური ინფრასტრუქტურისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება. შესაბამისად, ამ ეტაპზე სააგენტო დაახლოებით 2500-მდე მსგავს პროექტს ახორციელებს მსოფლიოს 108 ქვეყანაში. საქართველოში საფრანგეთის განვითარების საგეენტოს მისიის წარმომადგენლობა 2016 წლიდან არის წამოდგენილი.

12 მარტი 2019

ნავენახევის მღვიმე გაიხსნადა ელის ვიზიტორება

12 მარტი 2019

ალგეთის ეროვნული პარკის განვითარებისთვის 250 000 ლარი გამოიყო

08 მარტი 2019

სათაფლიის მღვიმე და კლდოვანი ბილიკი დროებით დაკეტილია

07 მარტი 2019

ეკოსაგანმანათლებლო ლექცია

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკოსაგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში, სააგენტოში სკოლა-გიმნაზია „აია-ჯესი“-ს მოსწავლეებს ეკოსაგანმანათლებლო ლექცია-სემინარი ჩაუტარდათ. შეხვედრაზე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის უფროსმა ნატა სულთანიშვილმა დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.

მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს დაცული ტერიტორიების შექმნის მიზანზე, ბიომრავალფეროვნებაზე, კატეგორიებზე, ზონირებაზე, ეკოტურისტულ სერვისებზე, დაცულ ტერიტორიებზე აკრძალული და დაშვებული საქმიანობების შესახებ. მოსწავლეებმა საქართველოს დაცული ტერიტორიების დაარსების შესახებ ისტორიებიც მოისმინეს.

05 მარტი 2019

,ეკოსაგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება დაცული ტერიტორიებისთვის

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში 4 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციისთვის ეკოსაგანმანათლებლო პროეგრამები შეიმუშავეს.

პროგრამები შემუშვდა ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგის და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტიორიებისთვის. შეიქმნა ეკოსაგანმანათლებლო პროგრამები, სადაც გამახვილებულია ყურადღება  დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული ძირითადი სახეობებისა და მათი ჰაბიტატების შესახებ, ასევე გაიწერა ეკოსაგანმანათლებლო აქტივობები  სკოლის მოსწავლეებისათვის, რომელთა განხორციელება შესაძლებელი იქნება დაცულ ტერიტორიებზე საველე გასვლის დროს.

პროექტის შედეგად შემუშავებული ეკოსაგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება ხელს სეუწყობს სკოლის მოსწავლეების გარემოსდაცვითი ცნიობიერების ამაღლებას და ბუნებაში ქცევის წესების გამომუშავებას.

01 მარტი 2019

საქართველოს 12 დაცული ტერიტორია გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დახმარებას მიიღებს

21 თებერვალი 2019

რეინჯერების დაზღვევას კავკასიის ბუნების ფონდი 40 000 ევროთი დააფინანსებს

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების რეინჯერების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევას კავკასიის ბუნების ფონდი დააფინანსებს. საგრანტო ხელშეკრულებას ხელი მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძემ, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე ვალერიან მჭედლიძემ და კავკასიის ბუნების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯორჯ ჯიაკომინიმ მოაწერს.

ხელშეკრულების მთავარი მიზანი რეინჯერებისთვის სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაა, რაც მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

ხელშეკრულების თანახმად, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების 574 თანამშრომლისა და რეინჯერის 2019 წლის დაზღვევას კავკასიის ბუნების ფონდი 40 000 ევროთი დააფინანსებს. ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომლების მუშაობა მაღალ რისკებთან არის დაკავშირებული. რეინჯერებს ხშირად უწევთ ბრაკონიერებთან ბრძოლა. ისინი 24 საათის განმავლობაში იცავენ ბუნებრივ მემკვიდრეობას.

კავკასიის ბუნების ფონდი სააგენტოს დაზღვევის ხარჯების ნაწილს 2013 წლიდან ფარავს.

 

28 იანვარი 2019

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და ორგანიზაცია „საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის“ შორის, ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა.

31 დეკემბერი 2018

ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიებები

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 2018 წლის განმავლობაში, აქტიურად ახორციელებდა ეკო-საგანმანათლებლო საქმიანობას.

საქმიანობის ფარგლებში, იმართებოდა ლექციები, ეწყობოდა მოსახლეობასთან შეხვედრები, ეკო-კვირეულები, დასუფთავების აქციები, ეწყობოდა ეკო-ტურები და ეკო-ბანაკები.

საქმიანობაში ჩართულნი იყვნენ სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები და დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა.

2018 წელს, ჩატარდა 700-ზე მეტი ლექცია-სემინარი და მოეწყო 2 000-ზე მეტი ეკო ტური. მთელი წლის განმავლობაში, ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში 90 000-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა.

ეკო-საგანმანათლებლო საქმიანობა, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა.

31 დეკემბერი 2018

ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიება სარეკის საჯარო სკოლაში წლის შემაჯამებელი ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიება გაიმართა, რომელიც ნიკო კეცხოველის იუბილეს მიეძღვნა.

ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიება
სარეკის საჯარო სკოლაში წლის შემაჯამებელი ეკო-საგანმანათლებლო ღონისძიება გაიმართა, რომელიც ნიკო კეცხოველის იუბილეს მიეძღვნა.

ღონისძიებას მიწვეულ სტუმრებთან ერთად, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე - ვალერიან მჭედლიძე, თავმჯდომარის მოადგილე - თომა დეკანოიძე და დაგეგმვისა და განვითარების სამსაურის უფროსი - ნატო სულთანიშვილი ესწრებოდნენ.

ღონისძიებაზე ეკოკლუბ ,,არტემიდას“ წევრებმა წლის განმავლობაში განხორციელებული ეკოპროექტების შედეგები წარმოადგინეს. პროექტის ფარგლებში ეკოკლუბის წევრებმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იმოგზაურეს და მონაწილეობა მიიღეს ეკოაქტივობებში.

დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან თანამშრომლობით ეკოკლუბის წევრებმა მოინახულეს კოლხეთის ეროვნული პარკი, ნავნახევის მღვიმე, ასევე აჯამეთის აღკვეთილი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს იმერული და ქართული მუხის ნერგების დარგვაში.